Международные туры
+38 044 361 67 08
+38 050 277 33 79
+38 063 533 56 13
Туры по Украине
+38 044 360 57 74
+38 068 843 17 93
+38 093 129 90 00
+38 099 035 84 04
>Офис в г. Белая Церковь+38 093 479 48 28
+38 068 686 75 50

ayayai_ua@ukr.net
Park Zofijowka

Kim jest tajemnicza kobieta, dla kt?rej
zosta? zbudowany i nazwany jej imieniem jeden
 z najpi?kniejszych park?w ?wiata…
 
Cudown? Greczynk? Zofi?. To na jej cze?? zakochany m?? - polski magnat Stanis?aw Potocki b?d?cy w?a?cicielem miasta Huma? w 1796 roku kaza? za?o?y? park. Polski in?ynier wojskowy Ludwik Metzell - projektant i wykonawca – pracowa? przez sze?? lat, a? w roku 1802 urokliwy park zosta? zaprezentowany przepi?knej Zofii Potockiej w dniu jej imienin. Koszt parku wyni?s? 15 million?w ?wczesnych z?otych.

Obecnie Narodowy Park Dendrologiczny Ukrainy Zofij?wka (“Sofijiwka”) w Humaniu (Umani) obwodu Czerkaskiego, zajmuje obszar 154,7 hektar?w. Porowna? go mo?na z takimi arcydzie?ami ogrodniczo-parkowymi, jako Balbi we Florencji (W?ochy), park Sanssouci w Poczdamie (Niemcy) oraz park pa?acowy w Wersalu (Francja).

Park w stylu romantycznym, jest ilusracj? Iliady i Odysei Homera. Ka?dy zesp?? architektoniczny, ka?da ma?a figura w parku reprezentuje wydarzenie albo posta? mitologiczn?. By? to pomys? Zofii.
Poczynaj?c od Z?otej Bramy (kt?ra wed?ug legendy jest wej?ciem g??wnym, a swym wygl?dem przywodzi na my?l wej?cie na rynek w Atenach), wszystko przypomina bajk?. Centralna aleja kasztanowa doprowadzi Pa?stwa do hali Flory, gdzie zobaczy? mo?na ro?liny pochodz?ce z wielu zak?tk?w ?wiata, w tym 512 gatunk?w drzew. Przez bia?e kolumny hali Flory roztacza si? panorama na Staw Dolny z czaruj?c? fontann? W??a o wysoko?ci 12-16 metr?w. Nieopodal znajduje si? taras Muz i Belweder. Na po?o?onym na po?wyspie placu Zebra? w niedziel? pos?ucha? mo?na orkiestry. Po?rodku placu jest basen z dekoracyjnymi rybkami, obok rze?ba Parysa.

Na Stawie G?rnym po?o?ona jest urokliwa Wyspa Mi?o?ci (wyspa Anty-Cyrcei). Wod? do Wielkiego Wodospadu (marzenie wymy?lone pod nim koniecznie si? spe?ni) doprowadza rzeka podziemna Acheront. Wycieczka rzek? podziemn? Styks (o d?ugo?ci 211 m, szeroko?ci 3 m i wysoko?ci 3 m), genialnym dzie?em in?ynier?w, dostarczy niezapomnianych wra?e?. 4 w?azy zapewniaj? dost?p powietrza oraz ?wiat?a - odwiedzaj?cy nigdy si? nie przezi?bi?. Rzeka prowadzi do miejscowego Morza Martwego.

Innymi atrakcjami Parku Dendrologicznego s? Dolina Gigant?w, Grota Orzeszek, Pola Elizejskie, Grota Wenery oraz Wielka bry?a granitowa o wadze ponad 300 ton, ustawiona pionowo i opieraj?ca si? tylko w trzech punktach.

Do odwiedzenia tego unikatowego pomnika natury - jednego z najbardziej uroczych miejsc stworzonych r?kami cz?owieka zach?ca operator turystyczny Ajajaj.


Lwow – krolewskie miasto
Lw?w – kr?lewskie miasto, miasto-magnes, wystarczy raz tu przyjecha?, ?eby si? zakocha? i zrozumie?, ?e kto st?d wyjedzie stale chce powraca?. Miasto - muzeum, znajduje si? tu ponad po?owa zabytk?w ca?ej dzisiejszej Ukrainy. Miasto o wielokulturowej historii, szczyci si? swi?tyniami r??nych wyzna?, licznymi galeriami, uniwersytetami. Nazywaj? go Per?? Europy Wschodniej.
Lwow – krolewskie miasto
Lw?w – kr?lewskie miasto, miasto-magnes, wystarczy raz tu przyjecha?, ?eby si? zakocha? i zrozumie?, ?e kto st?d wyjedzie stale chce powraca?. Miasto - muzeum, znajduje si? tu ponad po?owa zabytk?w ca?ej dzisiejszej Ukrainy. Miasto o wielokulturowej historii, szczyci si? swi?tyniami r??nych wyzna?, licznymi galeriami, uniwersytetami. Nazywaj? go Per?? Europy Wschodniej.
Оставьте заявку на участие в туре