Международные туры
+38 044 361 67 08
+38 050 277 33 79
+38 063 533 56 13
Туры по Украине
+38 044 360 57 74
+38 068 843 17 93
+38 093 129 90 00
+38 099 035 84 04
>Офис в г. Белая Церковь+38 093 479 48 28
+38 068 686 75 50
Аяяй оуо Аяяй оуо Аяяй оуо Аяяй оуо Аяяй оуо Аяяй оуо Аяяй оуо
ayayai_ua@ukr.net
\ Wycieczki dla turystow z PL

Wycieczki dla turystow z PL

Kijow - Stolica Ukrainy
Kij?w jest miastem kasztan?w, ma opini? jednego z najbardziej zielonych miast Europy. Sto?eczne miasto o z?otych kopu?ach usytuowane jest na obydwu brzegach szerokiego Dniepru. Wed?ug legendy za?o?one zosta?o na trzech wzg?rzach. Jest jednym z najstarszych miast ?wiata (V wiek). Pierwsza wzmianka pisana o Kijowie pochodzi z roku 860. Czaruj?ce a zarazem strategiczne usytuowanie miasta ju? w VI wieku sprowadza?o tu ksi???t, kupc?w i rzemie?lnik?w z ca?ego ?wiata skutkiem czego Kij?w sta? si? wa?nym centrum handlowym i rzemie?lniczym Europy Wschodniej. Od VІІІ do ІХ wieku przez miasto przebiega? s?ynny szlak kupiecki “Szowkowy” (Jedwabny), p??niej od X wieku „ Od Wager?w do Grek?w". Kij?w to kolebka Rusi Kijowskiej oraz kultury s?owia?skiej. Miasto, kt?re naprawd? zas?uguje na miano stolicy.
Lwow – krolewskie miasto
Lw?w – kr?lewskie miasto, miasto-magnes, wystarczy raz tu przyjecha?, ?eby si? zakocha? i zrozumie?, ?e kto st?d wyjedzie stale chce powraca?. Miasto - muzeum, znajduje si? tu ponad po?owa zabytk?w ca?ej dzisiejszej Ukrainy. Miasto o wielokulturowej historii, szczyci si? swi?tyniami r??nych wyzna?, licznymi galeriami, uniwersytetami. Nazywaj? go Per?? Europy Wschodniej.
Park Zofijowka
Cudown? Greczynk? Zofi?. To na jej cze?? zakochany m?? - polski magnat Stanis?aw Potocki b?d?cy w?a?cicielem miasta Huma? w 1796 roku kaza? za?o?y? park. Polski in?ynier wojskowy Ludwik Metzell - projektant i wykonawca – pracowa? przez sze?? lat, a? w roku 1802 urokliwy park zosta? zaprezentowany przepi?knej Zofii Potockiej w dniu jej imienin. Koszt parku wyni?s? 15 million?w ?wczesnych z?otych.
Aleksandria
Spaceruj?c alejami uroczego parku przenosisz si? w czasy kr?lewskie I Rzeczypospolitej XVIII wieku, to znaczy go?cisz w Aleksandrii - ogrodzie krajobrazowym wykonanym w stylu romantycznym po?o?onym 27 m powy?ej lewego brzegu pi?knej rzeki Ro?. Swymi czaruj?cymi Ruinami, wodospadami, polanami, ??kami, wieloma budynkami oraz rze?bami park sprawia wra?enie wy?aniaj?cego si? z wody, odbijaj?c si? w stawach i jeziorach bawi si? gr? ?wiat?a i cieni.